Tel: +48 784 089 308 / mail: kontakt@italents.pl

Home ITalents

Z naszych usług korzystają m.in.

Pełna lista Klientów

Nasze specjalizacje

Rekrutacja specjalistów it

Dzięki sprawdzonej metodologii – direct search – docieramy do najlepszych kandydatów. Wspieramy się obszerną bazę danych oraz innymi pomocniczymi procesami.

Outsourcing IT

ITalents dostarcza usługi outsourcingu zasobów do różnych sektorów gospodarki, głównymi odbiorcami są firmy z sektora telekomunikacyjnego oraz bankowo-finansowego realizujące projekty informatyczne.

Księgowość/Finanse

Wyszukujemy kandydatów dla firm z obszaru doradztwa finansowego i strategicznego, banków, domów maklerskich, towarzystw inwestycyjnych i ubezpieczeniowymi, firm leasingowych…

Budownictwo/Nieruchomości

Poszukujemy doświadczonych pracowników fachowców w budownictwie i w branży nieruchomościowej. Rekrutujemy architektów, projektantów, budowniczych lądowych i wodnych, także specjalistów dystrybucji materiałów budowlanych.

Służba zdrowia/Farmacja

Posiadamy bazy danych wysoko wyspecjalizowanych kandydatów do placówek medycznych gotowych podjąć pracę zarówno w Polsce jak i zagranicą. Docieramy do najlepszych lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek.

Sprzedaż/Marketing

Wspieramy zarówno duże firmy jak i te lokalne w wyszukiwaniu najlepszych kandydatów z obszaru sprzedaży i wsparcia sprzedaży – marketingu. Przedstawiciele handlowi, ale także i dyrektorzy sprzedaży…

Obsługa client/Call center

Rekrutujemy pracowników do działów Obsługi Klienta i Call. Selekcjonujemy kandydatów, którzy zajmują się między innymi: obsługą klienta, telesprzedażą, wsparciem technicznym, administracją procesów biznesowych.

Executive Search

Poszukujemy najwyższej klasy specjalistów. Robimy to bardzo dyskretnie i na najwyższym poziomie. Starannie weryfikujemy dopasowanie do kultury organizacyjnej klienta oraz motywację kandydata.

 

O firmie

Dlaczego my?

1

Opłata TYLKO za zatrudnionego kandydata

Współpracując z nami Klient niczym nie ryzykuje. To my szukamy na własne ryzyko; opłatę pobieramy tylko jeśli wskazany przez nas kandydat zostanie zatrudniony. Dla nas to standard w rekrutacjach specjalistów it.
2

Brak wyłączności na nasze usługi

Nigdy nie będziemy wymagali deklaracji wyłączności. Przez cały czas współpracy z nami możesz szukać kandydatów na własną rękę lub przy pomocy innych podmiotów.
3

Brak przedpłat na wykonaną usługę

Nie pobieramy żadnych przedpłat. Nie będziesz płacić za publikację ogłoszeń czy za ryzyko naszej pracy. Nie daj się nikomu nabrać. Pamiętaj przedpłata = wyłączność.
4

Długa gwarancja na wykonaną usługę

Na nasze usługi zawsze udzielamy gwarancji. Jeśli po okresie próbnym nie zdecydujesz się na wybranego kandydata, następnego znajdziemy za darmo.

 

Więcej powodów

Nasze obszary działania

Naszą główną metodą pozyskiwania kandydatów są poszukiwania bezpośrednie tzw. direct search. Dzięki sprawdzonej metodologii docieramy do najlepszych kandydatów.

Zasięg naszego działania, podobnie jak w przypadku usług outsourcingu it, doradztwo personalne obejmuje zarówno terytorium Polski, jak i pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Z reguły czas potrzebny na  zrealizowanie projektu rekrutacyjnego opartego o poszukiwania bezpośrednie to około 3 – 4 tygodni. Pierwsza prezentacja kandydatów spełniających kryteria określone przez Klienta dostarczana jest zazwyczaj w pierwszym tygodniu trwania  projektu. Projekt prowadzony jest do momentu, w którym Klient potwierdzi, że przedstawieni kandydaci odpowiadają jego oczekiwaniom.

Usługa – rekrutacja specjalistów it – podlega pełnej gwarancji na okres od 3 do 6 miesięcy (w zależności od rangi stanowiska). Oznacza to, że w przypadku, gdy wybrany przez Klienta kandydat zrezygnuje w ww. okresie gwarancyjnym,

ITalents podejmuje działania zmierzające do zatrudnienia  kolejnego kandydata bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Rekrutacja specjalistów it w ITalents działa w oparciu o model „success fee”, co oznacza, że Klient nie ponosi żadnych kosztów aż do momentu podpisania umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej z kandydatem zaprezentowanym przez ITalents.

Podstawową stosowaną przez nas zasadą jest ochrona interesów Klientów ITalents z zachowaniem dyskrecji w odniesieniu do potencjalnych kandydatów. Jakiekolwiek informacje o Kliencie przekazywane są kandydatom wyłącznie na spotkaniach i w sposób wcześniej ustalony z Klientem.

Umowy zawarte z naszymi Klientami obejmują klauzulę off-limits – w uzgodnionym wspólnie z Klientem okresie zobowiązujemy się nie kontaktować się z zatrudnionym za naszym pośrednictwem pracownikiem celem zaproponowania mu innej posady, jak również nie rekrutować innych pracowników naszego Klienta.

Wynikiem outsourcingu zasobów (leasingu pracowniczego) jest zdecydowane zwiększenie efektywności organizacji, która zakupiła taką usługę. Wynika to z faktu, że takie przedsiębiorstwo może skupić się na prowadzeniu kluczowej dla siebie działalności, decydującej o jej pozycji rynkowej i perspektywach rozwoju.
Outsourcing zasobów oznacza:
Zwiększenie bezpieczeństwa firmy, ponieważ zmniejsza przestoje związane z rotacją personelu, jak również przenosi ryzyko związane z zarządzaniem zespołem i procesami na dostawcę,
Optymalizację kosztów, bo wydatki na obsługę IT są dobrze zaplanowane (zakontraktowane u dostawcy), kontrolowalne oraz stabilne,
Zwiększenie elastyczności organizacji  ze względu na fakt, że wykorzystanie zewnętrznych specjalistów pozwala Klientowi szybciej reagować i dostosowywać się do ciągle zmieniających się potrzeb rynku.

Najwyższą jakość usług, ponieważ świadczenie usług przez dostawcę na poziomie niższym, niż oczekiwany przez Klienta oznacza brak płatności oraz ograniczenie zaufania do dostawcy.

ITalents dostarcza usługi outsourcingu zasobów do różnych sektorów gospodarki, jednak głównymi odbiorcami są firmy z sektora telekomunikacyjnego oraz bankowo-finansowego realizujące projekty informatyczne. W celu ujednolicenia komunikacji (zapytania ofertowe, zarządzanie projektami itp.) proponujemy naszym Klientom podział grupy specjalistów IT na role oraz poziomy kompetencji.
Usługi outsourcingu zasobów IT rozliczane są w oparciu o model „Czas i Materiał”, czyli za dany okres czasu rozliczana jest liczba faktycznie przepracowanych osobodni. Klient płaci wyłącznie za przepracowane osobodni (urlopy oraz absencje chorobowe nie są odpłatne).
specjalizujemy się w trzech obszarach szkoleń:
Miękkich,
Z zakresu zarządzania projektami,
Technicznych.
Szkolenia miękkie obejmują między innymi:
Komunikację w zarządzaniu,
Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Motywowanie pracowników,
Ocenę pracowników (bieżącą i okresową),
Trening twórczego myślenia i kreatywności,
Techniki sprzedaży,
Negocjacje biznesowe,
Sztukę prezentacji i autoprezentacji.

Doświadczona kadra trenerska prowadzi również zaawansowane szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Przykładowa lista szkoleń znajduje się poniżej:

Przygotowanie Kierownika Projektu na bazie metodyk PMI, PRINCE2 i Agile SCRUM,
Zarządzanie programami i portfelem projektów,
Komunikacja IT z biznesem wewnętrznym na bazie ITIL / PMI,
ITIL v3 Foundation,
Modelowanie procesów biznesowych,
Modelowanie wymagań klienta,
Zarządzanie portfelem projektów i programami.

Dodatkowo w ofercie posiadamy szkolenia techniczne, między innymi:

JavaScript – interaktywne elementy serwisu WWW,
Projektowanie aplikacji J2EE z użyciem wzorców projektowych i notacji UML,
Projektowanie architektury i aplikacji J2EE,
Java – programowanie obiektowe,
JSF – JavaServer Faces,
Przetwarzanie dokumentów XML w Java,
Hibernate – narzędzie mapowania obiektowo-relacyjnego,
Spring Framework,
Aplikacje webowe,
AJAX.

    We współpracy z naszymi Klientami przestrzegamy 5 zasad biznesowych:

    Satysfakcja Klienta,

    Brak ryzyka dla Klienta i ITalents,

    Kontrakty realizowane zgodnie z prawem,

    Kontrakty przejrzyste od strony handlowej, realizacyjnej i podatkowej,

    Usługi świadczone zgodnie ze standardami Klienta i ITalents.

    Nasi Klienci o nas:

    • “Dzięki ITalents w dwa tygodnie zatrudniliśmy pracownika. Wcześniej, przez trzy miesiące  dawaliśmy ogłoszenia na portalach i nikt wartościowy się nie zgłaszał...”
     Tomasz - firma oferująca systemy bezpieczeństwa it

    Kalkulator wynagrodzeń brutto/netto.

    Skorzystaj z aplikacji naszego autorstwa i oblicz swoje zarobki.

     

    KALKULATOR