Tel: +48 784 089 308 / mail: kontakt@italents.pl

Body leasing it

Body leasing czy inaczej Leasing pracowniczy oznacza wynajem pracowników, z którymi został zawarty stosunek pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych. Leasing pracowniczy pojawił się po raz pierwszy w USA oraz Europie Zachodniej. W Polsce leasing pracowniczy stał się popularny w latach dziewięćdziesiątych, głównie w takich branżach, jak informatyka czy telekomunikacja.

Przewaga leasingu pracowniczego nad tradycyjną formą zatrudnienia pracownika (etat) jest oczywista: pracodawca płaci wyłącznie za dni faktycznie przepracowane (nie interesuje go urlop czy absencja chorobowa), nie musi przejmować się narzuconym limitem etatów, może zredukować liczbę osób zatrudnionych do obsługi kadr i płac, posiada dostęp do wysoko wykwalifikowanych zasobów w dowolnej chwili oraz może z takich zasobów korzystać w ujęciu krótko- oraz długoterminowym, w zależności od swoich aktualnych potrzeb.

Body leasing w sektorze it czy Leasing pracowników it oznacza również wymierne korzyści dla pracowników. Czasowe zatrudnienie daje im szansę zaistnienia na rynku oraz możliwość legalnego zarobkowania. Poza tym niektóre firmy, po zakończeniu okresu leasingu pracowniczego (swoistego „okresu próbnego”), decydują się na zatrudnienie na stałe leasingowanych wcześniej osób.