Doradztwo personalne IT Skuteczna agencja doradztwa personalnego IT +48 784 089 308

Napisz do nas
Klient Italents - Commerz Systems
Klient Italents - mBank
Klient Italents - McDonald
Klient Italents - H&M
Klient Italents - Netia
Klient Italents - Sevenet
Klient Italents - Technicolor
Klient Italents - Komputronik
Klient Italents - Aviva
Klient Italents - Comperia
Klient Italents - Danfos
Klient Italents - Fines
logo Italents

Doradztwo personalne IT - ITalents

Naszą główną metodą pozyskiwania kandydatów są poszukiwania bezpośrednie tzw. direct search. Dzięki sprawdzonej metodologii docieramy do najlepszych kandydatów. Doradztwo personalne it oprócz direct search jest wspierana poprzez obszerną bazę danych, publikację ogłoszeń na portalach internetowych oraz inne pomocnicze procesy. Zasięg działania, podobnie jak w przypadku usług to rekrutacja it czy outsourcing it, obejmuje zarówno terytorium Polski np. Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Rzeszów, Białystok itp, jak i pozostałych krajów Unii Europejskiej. Obecnie prowadzimy projekty w zasadzie na wszystkich rynkach w krajach UE, Wielkiej Brytanii, USA, Izraela itp. Z reguły czas potrzebny na  zrealizowanie projektu rekrutacyjnego opartego o poszukiwania bezpośrednie to około 4 tygodni. Pierwsza prezentacja kandydatów spełniających kryteria określone przez Klienta dostarczana jest zazwyczaj w pierwszym tygodniu trwania  projektu. Projekt prowadzony jest do momentu, w którym Klient potwierdzi, że przedstawieni kandydaci np. programiści java czy administratorzy it odpowiadają jego oczekiwaniom. Usługa agencji doradztwa personalnego it - Italents - podlega pełnej gwarancji na okres od 3 do 6 miesięcy (w zależności od rangi stanowiska). Oznacza to, że w przypadku, gdy wybrany przez Klienta kandydat zrezygnuje w okresie gwarancyjnym, to Italents podejmuje działania zmierzające do zatrudnienia  kolejnego kandydata bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek dodatkowych kosztów. Cechą odróżniającą nas od wielu konkurencyjnych agencji doradztwa personalnego it jest sposób i moment obliczania wynagrodzenia za doradztwo personalne. ITalents działa w oparciu o model „success fee”, co oznacza, że Klient nie ponosi żadnych kosztów aż do momentu podpisania umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej z kandydatem zaprezentowanym przez ITalents. Podstawową stosowaną przez nas zasadą jest ochrona interesów Klientów ITalents z zachowaniem dyskrecji w odniesieniu do potencjalnych kandydatów. Jakiekolwiek informacje o Kliencie przekazywane są kandydatom wyłącznie na spotkaniach i w sposób wcześniej ustalony z Klientem.

Najlepsza agencja doradztwa personalnego IT

+48 784 089 308