Tel: +48 784 089 308 / mail: kontakt@italents.pl

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne it.

italents agencja rekrutacyjnaITalents Sp. z o.o. – rekrutacja/outsourcing IT
tel.: +48 22 4879724 | fax :+48 22 4879724 | kom: +48 784 089 308
e-mail:
kontakt@italents.pl lub italents.poland@gmail.com


doradztwo personalneNaszą główną metodą pozyskiwania kandydatów są poszukiwania bezpośrednie tzw. direct search. Dzięki sprawdzonej metodologii docieramy do najlepszych kandydatów. Doradztwo personalne it oprócz direct search jest wspierana poprzez obszerną bazę danych, publikację ogłoszeń na portalach internetowych oraz inne pomocnicze procesy.

Zasięg działania, podobnie jak w przypadku usług samej rekrutacji IT czy outsourcingu zasobów, obejmuje zarówno terytorium Polski, jak i pozostałych krajów Unii Europejskiej. Obecnie prowadzimy projekty na rynku brytyjskim, norweskim oraz francuskim.

Z reguły czas potrzebny na  zrealizowanie projektu rekrutacyjnego opartego o poszukiwania bezpośrednie to około 4 tygodni. Pierwsza prezentacja kandydatów spełniających kryteria określone przez Klienta dostarczana jest zazwyczaj w pierwszym tygodniu trwania  projektu. Rekrutacje it prowadzimy do momentu, w którym Klient potwierdzi, że przedstawieni kandydaci odpowiadają jego oczekiwaniom.

 Prezentacja rekomendowanych kandydatów standardowo obejmuje:

  • Kopie oryginalnych dokumentów dostarczonych przez kandydata: CV, list motywacyjny, referencje etc.,
  • Profil zawodowo-osobowościowy przygotowany przez naszego Konsultanta ds. Rekrutacji.

Usługa rekrutacja it podlegają pełnej gwarancji na okres od 3 do 6 miesięcy (w zależności od rangi stanowiska). Oznacza to, że w przypadku, gdy wybrany przez Klienta kandydat zrezygnuje w ww. okresie gwarancyjnym, to ITalents podejmuje działania zmierzające do zatrudnienia  kolejnego kandydata bez ponoszenia przez Klienta jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Cechą odróżniającą nas od wielu konkurencyjnych firm jest sposób i moment obliczania wynagrodzenia za doradztwo personalne. ITalents działa w oparciu o model „success fee”, co oznacza, że Klient nie ponosi żadnych kosztów aż do momentu podpisania umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej z kandydatem zaprezentowanym przez ITalents.

Podstawową stosowaną przez nas zasadą jest ochrona interesów Klientów ITalents z zachowaniem dyskrecji w odniesieniu do potencjalnych kandydatów. Jakiekolwiek informacje o Kliencie przekazywane są kandydatom wyłącznie na spotkaniach i w sposób wcześniej ustalony z Klientem.

Umowy zawarte z naszymi Klientami obejmują klauzulę off-limits – w uzgodnionym wspólnie z Klientem okresie zobowiązujemy się nie kontaktować się z zatrudnionym za naszym pośrednictwem pracownikiem celem zaproponowania mu innej posady, jak równiez nie rekrutować innych pracowników naszego Klienta.