Tel: +48 784 089 308 / mail: kontakt@italents.pl

Outsourcing it

Outsourcing IT

italents agencja rekrutacyjnaITalents Sp. z o.o. – rekrutacja/outsourcing IT
tel.: +48 22 4879724 | fax :+48 22 4879724 | kom: +48 784 089 308
e-mail:
kontakt@italents.pl lub italents.poland@gmail.com


ITalents dostarcza usługi outsourcingu zasobów do różnych sektorów gospodarki, jednak głównymi odbiorcami są firmy z sektora telekomunikacyjnego oraz bankowo-finansowego realizujące projekty informatyczne. W celu ujednolicenia komunikacji (zapytania ofertowe, zarządzanie projektami itp.) proponujemy naszym Klientom podział grupy specjalistów IT na role oraz poziomy kompetencji.
Przykładowe role specjalistów IT:
 • Kierownik Projektu,
 • Analityk Biznesowy,
 • Architekt Systemów,
 • Programista,
 • Tester,
 • Konsultant ds. Wdrożeń.

outsourcing itOutsourcing IT zwany także leasingiem pracowniczym ma za zadanie  zdecydowane zwiększenie efektywności organizacji, która zakupiła taką usługę. Wynika to z faktu, że takie przedsiębiorstwo może skupić się na prowadzeniu kluczowej dla siebie działalności, decydującej o jej pozycji rynkowej i perspektywach rozwoju. Decyzja o podjęciu współpracy z ITalents w tym obszarze outsourcingu IT oznacza również natychmiastowy dostęp do bazy ponad 10.000 specjalistów posiadających unikalną wiedzę oraz często nieosiągalnych własnymi siłami Klienta.

Outsourcing IT oznacza:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa firmy, ponieważ zmniejsza przestoje związane z rotacją personelu, jak również przenosi ryzyko związane z zarządzaniem zespołem i procesami na dostawcę,
 • Optymalizację kosztów, bo wydatki na obsługę IT są dobrze zaplanowane (zakontraktowane u dostawcy), kontrolowalne oraz stabilne,
 • Zwiększenie elastyczności organizacji  ze względu na fakt, że wykorzystanie zewnętrznych specjalistów pozwala Klientowi szybciej reagować i dostosowywać się do ciągle zmieniających się potrzeb rynku,
 • Najwyższą jakość usług, ponieważ świadczenie usług przez dostawcę na poziomie niższym, niż oczekiwany przez Klienta oznacza brak płatności oraz ograniczenie zaufania do dostawcy.
Z kolei pięciostopniowy poziom kompetencji odzwierciedla wiedzę oraz doświadczenie danej osoby. Przykładowo, najwyższy poziom kompetencji Kierownika Projektu oznacza, że osoba taka posiada przynajmniej 8-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, w tym 5 lat pełnienia odpowiedzialnych funkcji kierowniczych w zakresie koordynacji i portfelowego zarządzania projektami. Dodatkowo taki specjalista jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami i / lub posiada certyfikat PMP, jak również biegle posługuje się językiem angielskim.
Przy definiowaniu potrzeb naszych Klientów każdorazowo określamy również:
 • Miejsce pracy,
 • Okres świadczenia usługi,
 • Narzędzia pracy,
 • Stawkę za osobodzień,
 • Inne ważne cechy projektu.
Opisany powyżej język komunikacji pozwala na uniknięcie ewentualnych rozbieżności w zrozumieniu zapotrzebowania oraz zaproponowanie przez ITalents usług świadczonych przez specjalistów, których kompetencje dokładnie odpowiadają założeniom naszych Klientów.
Usługi outsourcingu zasobów rozliczane są w oparciu o model „Czas i Materiał”, czyli za dany okres czasu rozliczana jest liczba faktycznie przepracowanych osobodni. Klient płaci wyłącznie za przepracowane osobodni (urlopy oraz absencje chorobowe nie są odpłatne).