Tel: +48 784 089 308 / mail: kontakt@italents.pl

Przykładowe projekty

Przykładowe projekty:

OGÓLNOPOLSKI OPERATOR TELEKOMUNIKACYJNY

Duża spółka telekomunikacyjna zwróciła się do ITalents z propozycją zbudowania od podstaw i gruntownego przeszkolenia zespołu, który miałby prowadzić szereg prac związanych z rozwojem i utrzymaniem systemu CRM. Ze względu na dużą liczbę różnych technologii i aplikacji powiązanych z systemem CRM zadanie to wymagało połączenia w jednym zespole wielu różnych kompetencji oraz kilkumiesięcznego cyklu szkoleniowego (w tym prawie miesięcznego wdrożenia w heterogeniczne środowisko Klienta).

Obecnie zespół ITalents wykonuje najbardziej złożone zadania zlecane przez Klienta. Jednocześnie Klient znacznie ograniczył liczbę zleceń realizowanych przez innych dostawców, co – biorąc pod uwagę ich niekonkurencyjne w stosunku do ITalents stawki – pozwoliło na znaczną redukcję kosztów rozwoju i utrzymania systemu.

 GLOBALNA FIRMA TELEKOMUNIKACYJNA

Pierwsze zadania ITalents polegały na dostarczaniu zasobów w modelu outsourcingowym. Drugie w kolejności projekty rekrutacyjne dotyczące osób o niezwykle rzadkich w Polsce kompetencjach, których możliwość pozyskania była dodatkowo ograniczona przez klauzule off-limits oraz umowy Klienta z jego kontrahentami, znacznie umocniły relacje pomiędzy ITalents a Klientem.
Aktualnie realizujemy szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, niezwykle krytyczne z punktu widzenia obsługi odbiorców naszego Klienta (np. komunikacja). Nasi trenerzy uzyskują bardzo wysokie noty: 4.8 w pięciostopniowej skali ocen. Kadra Klienta jest tak bardzo zadowolona z jakości świadczonych przez nas usług, że powierza nam realizację szkoleń stanowiących dotychczas wyłączną domenę naszej międzynarodowej konkurencji.
Dodatkowo realizujemy model łączony polegający na zatrudnianiu pracowników ITalents przez Klienta po zakończeniu okresu outsourcingu zasobów, jak również utylizujemy czas pracy specjalistów Klienta w przypadku, kiedy nie jest on w stanie zapewnić swoim pracownikom ciągłości pracy.

MIĘDZYNARODOWA FIRMA KONSULTINGOWA

Współpraca rozpoczęła się od świadczenia prostych usług, takich jak outsourcing zasobów oraz doradztwo personalne. W trakcie projektów rekrutacyjnych Klient przekazał ITalents informację, że zamierza zainwestować w polski rynek albo budując od podstaw lokalny oddział, albo przejmując lokalną spółkę o określonych parametrach (klienci, obroty, wielkość zatrudnienia itp.)
ITalents z powodzeniem zrealizowało projekt typu due dilligence – obecnie nasz Klient, międzynarodowa firma konsultingowa zatrudniająca ponad 6.500 osób na całym świecie, jest na etapie przejęcia wskazanego przez nas podmiotu.

MIĘDZYNARODOWA FIRMA INFORMATYCZNA

Jest to nasz partner, do którego dostarczamy zasoby w modelu outsourcingowym bądź świadczymy usługi polegające na wytwarzaniu oprogramowania „pod klucz”. Docelowymi odbiorcami naszych usług są praktycznie wszystkie liczące się spółki z sektora telekomunikacyjnego w Polsce, duża ilość banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych, jak również międzynarodowe korporacje w różnych sektorach.

MIĘDZYNARODOWY USŁUGODAWCA W ZAKRESIE SYSTEMÓW GIER LICZBOWYCH

Podstawowa działalność naszego Klienta skupiona jest na świadczeniu usług w zakresie systemów gier liczbowych. ITalents dostarcza zarówno usługi outsourcingu zasobów, jak i oprogramowanie „pod klucz” do departamentu odpowiedzialnego za zintegrowane rozwiązania dla operatorów loterii i przemysłu związanego z grami. Wytworzone przez nas systemy wykorzystywane są obecnie w 7 krajach.