Tel: +48 784 089 308 / mail: kontakt@italents.pl

Rekrutacja pracowników it

Rekrutacja pracowników IT

rekrutacja pracowników itZapotrzebowanie na specjalistów i menedżerów w szybko rozwijającym się sektorze IT w ostatnim okresie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Co więcej nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie stan ten uległ zmianie. Prognozy zwolnień masowych, o których co jakiś czas głośno w mediach, bardzo rzadko odnoszą się do sektora IT. Rekrutacja IT jest w tym sektorze bardzo często powierzana firmom zewnętrznym – takim jak m.in agencja headhunterska.

Agencja doradztwa personalnego, odgrywa kluczową rolę w procesie rekrutacji pracowników IT: od znalezienia najlepszych na rynku potencjalnych kandydatów, poprzez przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych i weryfikację u poprzednich pracodawców referencji, aż po rekomendację dla Klienta. Aby podkreślić wagę rekrutacji na stanowiskach kierowniczych warto zaangażować managera średniego lub wyższego szczebla w ostatni etap procesu rekrutacyjnego.

Jedną z najważniejszych faz projektu jest dokładana analiza potrzeb, wymagań i oczekiwań Klienta, w ramach której omawiana jest m.in. specyfika firmy i projektów IT, w których uczestniczyć będzie pracownik, jak również dyskutowany jest profil poszukiwanego kandydata. Na tym etapie ustalany jest również zakres odpowiedzialności na danym stanowisku oraz proponowane warunki zatrudnienia.

Kolejne etapy rekrutacji it to: wytypowanie metody pozyskania kandydatów, wywiady kompetencyjne prowadzone przez zatrudnionych, wysoko wyspecjalizowanych konsultantów posiadających doświadczenie w rekrutacji specjalistów IT, ocena kandydatów przez dostawcę i zarekomendowanie tzw. shortlisty Klientowi, zorganizowanie spotkań kandydatów z Klientem oraz podsumowanie procesu rekrutacji i udzielenie Klientowi gwarancji.

Rekrutacja pracowników IT

Rekrutacja specjalistów IT może mieć także inne formy. Jedną z nich jest możliwość płynnego przejścia kontraktora świadczącego usługi outsourcingowe na stały etat do Klienta za zgodą firmy rekrutacyjnej, z którą kontraktor ma podpisaną umowę. W takim przypadku Klient nie ponosi ryzyka związanego z okresem próbnym, ponieważ Klient podejmując decyzję o zatrudnieniu kontraktora na pełny etat, potrafi ocenić jego kwalifikacje i doświadczenie na podstawie dotychczas wykonanych do tej pory prac.