Tel: +48 784 089 308 / mail: kontakt@italents.pl

Szkolenia IT

Specjalizujemy się w trzech obszarach szkoleń:
 • Miękkich,
 • Z zakresu zarządzania projektami,
 • Technicznych.
Szkolenia miękkie obejmują między innymi:
 • Komunikację w zarządzaniu,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Motywowanie pracowników,
 • Ocenę pracowników (bieżącą i okresową),
 • Trening twórczego myślenia i kreatywności,
 • Techniki sprzedaży,
 • Negocjacje biznesowe,
 • Sztukę prezentacji i autoprezentacji
Doświadczona kadra trenerska prowadzi również zaawansowane szkolenia z zakresu zarządzania projektami. Przykładowa lista szkoleń znajduje się poniżej:
 • Przygotowanie Kierownika Projektu na bazie metodyk PMI, PRINCE2 i Agile SCRUM,
 • Zarządzanie programami i portfelem projektów,
 • Komunikacja IT z biznesem wewnętrznym na bazie ITIL / PMI,
 • ITIL v3 Foundation,
 • Modelowanie procesów biznesowych,
 • Modelowanie wymagań klienta,
 • Zarządzanie portfelem projektów i programami.
Dodatkowo w ofercie posiadamy szkolenia techniczne, między innymi:
 • JavaScript – interaktywne elementy serwisu WWW,
 • Projektowanie aplikacji J2EE z użyciem wzorców projektowych i notacji UML,
 • Projektowanie architektury i aplikacji J2EE,
 • Java – programowanie obiektowe,
 • JSF – JavaServer Faces,
 • Przetwarzanie dokumentów XML w Java,
 • Hibernate – narzędzie mapowania obiektowo-relacyjnego,
 • Spring Framework,
 • Aplikacje webowe,
 • AJAX.